Jānis on omandanud Läti Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses, tema vastutab Novira Capitali õiguslike küsimuste lahendamise eest. Jānisel on kogemus kinnisvaravaldkonnast seoses varasema tööga ühes Läti suurimas kinnisvara hindamise büroos.