Heikkil on ehitusalane kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Olles töötanud viimased 18 aastat ühes Eesti suurimas ehitusettevõttes ning osaledes erinevates ehitusprojektides ja nende läbiviimises, on tal pikaajaline praktiline töökogemus. Heikki kaasjuhtimise all toimusid muuhulgas Tallinna Tehnikaülikooli rekonstrueerimistööd ning on valminud Hondakeskuse ja Swedbanki IT-maja Tallinnas. Kokku on tema eestvedamisel valminud ligi 200 korterit ning arvukalt suuremaid ja väiksemaid ehitusprojekte. Novira Capitalis on Heikki vastutusalaks ehitusobjektide projektijuhtimine.