Rēta ieguva maģistra grādu tiesību zinātnē Tallinas Universitātes Sociālo zinātņu institūtā, un viņa atbild par juridisko jautājumu risināšanu uzņēmumā Novira Capital. Iepriekš viņa vairāk nekā desmit gadus ir strādājusi vairākos amatos kā palīdze. Pirms Rēta uzņēmās juristes amatu, viņa uzņēmumā Novira Capital strādāja kā biroja vadītāja.