Andrejam ir Tartu Universitātē iegūts bakalaura grāds psiholoģijā un maģistra grāds ekonomikā. Vairāk nekā divus gadus viņš strādāja lielā ražošanas uzņēmumā, kurā atbildēja par ārējo loģistiku un ražošanas plānošanu. Uzņēmumā Novira Capital Andrejs analizē esošos un potenciālos finanšu projektus, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu attīstīšanu un investēšanu uzņēmumos.