Viktoria pievienojās “Novira Capital” komandai 2022. gadā. Viņas galvenais uzdevums ir palīdzēt galvenajam grāmatvedim ikdienas darbā.

Viktoria ir pabeigusi Tallinas Ekonomikas skolu grāmatvedības specialitātē, un viņai ir piešķirta kvalifikācija, kas atbilst grāmatveža profesionālās kvalifikācijas 5. līmenim. Šobrīd viņa turpina studijas Tallinas Tehniskajā augstskolā grāmatvedībā specialitātē.