Karin on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omab varasemat töökogemust investeerimispanganduse ning kinnisvara arendamise ja haldamise valdkonnas. Haldusjuhina on tema vastutusalaks Novira Capitali poolt arendatud büroohoonete heaolu ja sujuv toimimine.