Katrīna ir pabeigusi Biznesa augstskolu Turiba un tālāk turpinājusi maģistra studijas Insbrukas Leopolda Francena universtitātē Austrijā. Viņa ir 15 gadus ilga pieredze nekustāmā īpašuma jomā, un viņa ir vadījusi un realizējusi neskaitāmus jaunus attīstības projektus tādus kā – tirdzniecības centri, viesnīca, biroja ēkas  un dzīvojamās ēkas. Katrīna runā latviešu, angļu, krievu, vācu un itāļu valodās. Kā nekustāmā īpašuma attīstības projektu vadītāja viņa ir atbildīga par jauniem attīstības projektiem Latvijā.